Spolupráca

V spolupráci s IT Learning sú v ponuke tieto kurzy:

Kurz Efektívna pamäť - pamäťové techniky a zlepšovanie pamäte v praxi

Kurz Efektívna pamäť - pamäťové techniky II.


Partneri:

Moderná terapia

E-ženy