Schopnosť učiť sa

Schopnosť učiť sa
Schopnosť učiť sa patrí k tým najdôležitejším schopnostiam, ktoré máme a je veľmi potrebná počas celého nášho života. Ak chceme napredovať v práci, v škole, chceme byť stále lepší vo svojom odbore. Ak vieme, ako sa učiť, dokonca, ako sa učiť ľahko a rýchlo, získavame výhodu vo svojom živote.

Učiť sa niečo znamená vedieť, ako si informácie zapamätať a ako s nimi pracovať. Bohužiaľ, v škole sme sa vždy učili, čo sa máme učiť, ale už nie to, ako sa máme učiť (okrem bifľovania a zvýrazňovania).  Aby nám to v pamäti dlhšie zostalo, je dobré poznať niekoľko pravidiel učenia:


Spracovávanie a vytváranie nových myšlienok na základe toho, čo už vieme. Ak sa snažíme uložiť novú myšlienku svojimi vlastnými slovami, tak ju aj spracovávame. Tým vysvetľujeme vzťah starých a nových vedomostí. Čím lepšie novú informáciu uchopíme a čím viac prepojení si vytvoríme, tým lepšie informáciu spracujeme, a teda si aj zapamätáme.


Na problémy sa snažíme nájsť odpoveď skôr, ako ich poznáme. Ak si odpovedáme skôr, ako vieme odpovedať, už vytvárame odpoveď. Ak sa brodíme na pôde, ktorú dokonale nepoznáme, hľadáme a skladáme myšlienky, tak sa oveľa pravdepodobnejšie niečo naučíme lepšie, ako keby si k nám niekto prisadol a dal nám jasnú odpoveď.


Reflexia. Keď sa na pár momentov pozrieme spätne na to, čo sme robili alebo vytvorili, tak  si vytvárame obraz a uvažujeme nad svojou prácou. Môžeme si sami sebe klásť otázky: Je to dobré? Dá sa to zlepšiť? Čo mi to pripomína?


Mnemotechniky sú skratky na znovu pripomenutie, napríklad akronym. Mnemotechniky nie sú prostriedky na učenie, ale pomôcky, ktoré nám pomáhajú vytvárať si mentálne obrazy, modely, štruktúry a tie nám potom pomôžu ľahšie vyvolať z pamäte to, čo sme sa naučili.


Porovnávanie toho, čo už vieme a toho, čo nevieme. Keď získame spätnú väzbu o tom, čo vieme a čo nie, tak porovnávame. Je to dôležité pri uvedomení si našich ilúzií. Keď si urobíme testy a získame výsledky, alebo dostaneme spätnú väzbu od kolegov, dokážeme si identifikovať naše slabé miesta.


Ako sa pripraviť na pracovný trh, ktorý sa neustále radikálne mení? Kľúč je v schopnosti prepájať vedomosti. Hľadať kreatívne riešenia, spájať vedné disciplíny a rozvíjať sa aj  v umeleckých aktivitách. Prepájaním rôznych oblastí sa buduje flexibilita, kritické myslenie, podporuje sa kreatívne riešenie problémov. Nie je to len rozvíjanie kreativity, ale aj sebavedomia a odvahy.

10 jednoduchých tipov, ako zlepšiť pamäť