10 jednoduchých tipov, ako zlepšiť pamäť

10 jednoduchých tipov, ako zlepšiť pamäť
Nie vždy a každé zabudnutie je znakom vážnych problémov s pamäťou. Občasné zabudnutie sa netýka  len starších ľudí, ale častokrát aj mladšej generácie.  Záplava veľkého množstva nových informácií a prílišné spoliehanie sa na telefóny, elektronické diáre a iné elektronické pomôcky, má svoje výhody, ale aj nevýhody v podobe našej „zlenivenej“ pamäte.

Tu je zopár jednoduchých tipov, ako pamäť rozhýbať:  1. Pozornosť.  Najlepším spôsobom, ako zlepšiť pamäť  je jednoduché venovanie pozornosti.  Ak máme hlavu plnú rôznych myšlienok a navyše naša pozornosť preskakuje z jednej myšlienky na inú, ovplyvní to aj kvalitu našej pamäte. Máme totiž problém načítať informáciu v dostatočnej kvalite. Takže, ak chceme mať lepšiu pamäť, potrebujeme vedieť udržať pozornosť.
  2. Predstavme si to. Vizualizácia. Vytvárajme si obrazy toho, čo si potrebujeme zapamätať. Môžu to byť rôzne obrazy alebo aj symboly, tie budú slúžiť ako taká kotva. Veľká časť našej pamäte je vizuálna, takže obrazy nám dávajú lepšiu šancu  si informáciu uložiť, ale aj vyvolať z pamäte.
  3. Opakovanie a opakovanie. Opakovanie je matka múdrosti. Ak si chceme niečo zapamätať, je potrebné si to opakovať a opakovať. Najviac funkčné je to pri zapamätaní miesta, polohy, ale aj pri  ľuďoch, či pri „nepredstaviteľných“ veciach.
  4. Objavme čarovné  slovo „prečo?“.  Ak sa chceme naučiť niečo nové,  otázka prečo, nám môže byť veľmi nápomocná. Pomôže nám prepojiť význam a zmysel s účelom, a tým sa pojem alebo vec stáva zapamätateľnejšou.
  5. Zaznamenávajme.  Robme zoznamy toho, čo  si potrebujeme zapamätať.  Proces zapisovania a zaznamenávania je procesom organizovania a kategorizovania myšlienok, ktoré sa nám ľahšie zapamätajú a tiež aj ľahšie vynoria z pamäte. Už akt samotného zapisovania (fyzického)  nám pomáha posilniť pamäť.
  6. Vytvárajme asociácie. Tvorenie asociácií je ďalším trikom na zlepšenie pamäte.
  7. Rozoberajme. Predpokladá sa, že krátkodobá pamäť dokáže spracovať iba  limitovaný počet položiek. Preto si môžeme pomôcť týmto trikom. Ak veľký komplex položiek rozdelíme na menšie časti, napríklad pri telefónnom čísle, lepšie sa nám zapamätá. Rozdelíme si ho na dvoj, prípadne troj čísla, napríklad číslo 568- 987-54-32 si zapamätáme ľahšie, ako číslo 5689875432.
  8. Používajme kľúčové slová, skratky. Hlavne v prípade, ak si chceme zapamätať koncept alebo základné znaky. Napríklad pri zapamätaní receptu si stačí zapísať skratky alebo len prvé písmeno:  150 g HL – 150 hladká múka, 1pl- jedna polievková lyžica, atď.
  9. Učme niekoho iného. Ďalší  spôsob ako si niečo zapamätať, je vysvetliť to niekomu inému tak, aby to pochopil. Keď sa delíme o svoje vedomosti s priateľmi a kolegami, tak si opakujeme a upevňujeme informácie v našej pamäti.
  10. Používajme mnemotechniky. Znaky písmen, myšlienok alebo asociácie môžu veľmi dobre napomôcť k lepšej pamäti. Takmer vo všetkých študijných odboroch sa využívajú tradičné mnemotechniky. Môžu mať formu akronymu, ako napríklad  akronym pre veľké kanadské jazerá. HOMES,  čiže jazerá Hurón, Ontario, Michigan, Erie, Superior.

Bez ohľadu na to, či sme mladí alebo starí, všetci si potrebujeme precvičovať pamäť. Pokiaľ chceme, aby bola stále v dobrej kondícii, udržujme si ju aktívnu a možno budeme vedieť odpovedať na položenú otázku skôr, ako ju niekto vyhľadá na internete.

Schopnosť učiť sa
MNEMO nie je Nemo